தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 10
விற்பனையில்!

Fossa Extendible Spray Kitchen Tap 360° Swivel Range Sink Mixer Tap Made of Brass Chrome Single Lever Mixer Tap for Kitchen Sink

Fossa Extendible Spray Kitchen Tap 360° Swivel Range Sink Mixer Tap Made of Brass Chrome Single Lever Mixer Tap for Kitchen Sink

About this item Sink mixer tap with 360° rotating, pull-out spout – the spray of the kitchen tap can be approx. 60 cm. The tap is suitable for single and double sinks and can rotate...

வகை : faucet

எஸ்.கே.யு : RP9001

கிடைக்கும் : In Stock

வழக்கமான விலை Rs. 3,500.00
விற்பனை விலை Rs. 3,500.00 வழக்கமான விலை Rs. 10,510.00
விற்பனையில்! விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஷிப்பிங் & ரிட்டர்ன்ஸ்

அனைத்து ஆர்டர்களிலும் இலவச ஷிப்பிங் மற்றும் வருமானம் கிடைக்கும்!
நாங்கள் அனைத்து அமெரிக்க உள்நாட்டு ஆர்டர்களையும் 5-10 வணிக நாட்களுக்குள் அனுப்புகிறோம்!

பரிமாணங்கள்

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

About this item

 • Sink mixer tap with 360° rotating, pull-out spout – the spray of the kitchen tap can be approx. 60 cm. The tap is suitable for single and double sinks and can rotate freely, making your work in the sink area smoother
 • The dual rinsing spray-sink tap can switch directly between two jet modes at the touch of a button to meet your cleaning options requirements. Two water jet types of the mixer tap can also simplify the rinsing of dishes and storing water
 • High-quality materials - lead-free brass, to protect a healthy life. With chrome-plated surface is smooth, comfortable, and has good corrosion resistance
 • Precise accessories – ABS bubbler, built-in throttle valve, automatically filter impurities, water to save more than 30%. High-quality ceramic cartridge, no drip and heat resistant, more than 500,000 times test, long service life .
Fossa Faucet

sew

 

qa

Fossa Make life more beautiful and affordable.

The Fossa bathroom faucet is presented with sleek, minimalist styles that are a perfect addition to today's modern home. Coupled with clean lines and bright whites, it highlights its premium quality. The sealing valve is equipped with an embedded ceramic disc, requires no lubrication and eliminates the wear of the seals. The risk of leaks is reduced.

 • 1. Kitchen tap and pipes
 • 2. Product package
 • 3. Seals
 • 4. Mounting tool

sac

asc

sa

Refined brass construction

High-quality materials ensure a robust structure and a long service life for maximum reliability.

150CM Extendable Hose

The length of the extendable hose is 150 cm. The pull-out design offers a high degree of flexible functionality for maximum comfort.

2 Flexible Hoses(for hot and cold water)

Features: Explosion protection

High temperature resistance

Corrosion protection

Rust protection


f

tr

0

Splash-Free Aerator

it delivers a softer water flow to prevent water splash and reduces water waste without sacrificing pressure.

The aerator is universal, can be exchanged for the same model, can be removed and washed.

2 Water Modes

Pull out kitchen mixer tap support 2 water outlet modes: water column and shower mode, easy to switch.

Anti-leaking Cartridge

The high-quality ceramic cartridge has been tested over 500,000 times, and gaskets coming in the package also have a good sealing performance, the risk of leaks is reduced.


sd

Tips :

 

 1. The ball of gravity must be attached to the pipe in the same position as in the picture above, otherwise, the tap can come loose.
 2. NOT LOW-PRESSURE Kitchen Tap.
 3. Suitable for normal water pressure systems, not suitable for heating systems for low pressure devices.