தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 5
விற்பனையில்!

Fossa 18"x16"x09 Quartz Single Bowl Kitchen Sink | Non-fading Colour with UV Protection | Natural Stone Quartz/Granite Sink with Sink Coupling, Waste Pipe & Strainer Basket Smoke Grey

Fossa 18"x16"x09 Quartz Single Bowl Kitchen Sink | Non-fading Colour with UV Protection | Natural Stone Quartz/Granite Sink with Sink Coupling, Waste Pipe & Strainer Basket Smoke Grey

About this item Non-porous Surface: Quartz composite sinks have a non-porous surface, which means they do not absorb liquids. This makes them highly resistant to stains and easy to clean. They are also less likely...

எஸ்.கே.யு : FQS-01SG

வழக்கமான விலை Rs. 4,140.00
விற்பனை விலை Rs. 4,140.00 வழக்கமான விலை Rs. 12,420.00
விற்பனையில்! விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஷிப்பிங் & ரிட்டர்ன்ஸ்

அனைத்து ஆர்டர்களிலும் இலவச ஷிப்பிங் மற்றும் வருமானம் கிடைக்கும்!
நாங்கள் அனைத்து அமெரிக்க உள்நாட்டு ஆர்டர்களையும் 5-10 வணிக நாட்களுக்குள் அனுப்புகிறோம்!

பரிமாணங்கள்

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

About this item

  • Non-porous Surface: Quartz composite sinks have a non-porous surface, which means they do not absorb liquids. This makes them highly resistant to stains and easy to clean. They are also less likely to harbor bacteria or develop unpleasant odors.
  • Noise Reduction: Quartz composite sinks tend to absorb sound better than stainless steel sinks, resulting in reduced noise from running water, clattering dishes, or disposal units. This feature can contribute to a quieter kitchen environment.
  • Maintenance: Quartz sinks are relatively low maintenance. Regular cleaning with mild soap and water is usually sufficient to keep them looking clean and fresh. Avoid using abrasive cleaners or pads that could potentially scratch the surface.
  • Installation: Quartz kitchen sinks can be installed as undermount sinks or top-mount sinks, depending on your preference and kitchen design. Undermount sinks are mounted beneath the countertop for a seamless look, while top-mount sinks sit on top of the countertop.
  • BOX INCLUDES : KITCHEN SINK || SQUARE WASTE COUPLING || PVC WASTE PIPE || FRUIT BASKET