தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1
விற்பனையில்!

Fossa Orbit 20 Inch Swan Neck Faucet, Tap 360° rotatable Flexible Functional Water tap for Kitchen Sinks Spout Chrome Finish (Silicon Spout Red)

Fossa Orbit 20 Inch Swan Neck Faucet, Tap 360° rotatable Flexible Functional Water tap for Kitchen Sinks Spout Chrome Finish (Silicon Spout Red)

About this item 🥰▶Enhanced Functionality ▶ Experience unparalleled convenience with the 360-degree swivel function of the spout, allowing you to direct the water stream precisely where you need it, making dishwashing and other kitchen tasks...

எஸ்.கே.யு : SN-002

வழக்கமான விலை Rs. 1,800.00
விற்பனை விலை Rs. 1,800.00 வழக்கமான விலை Rs. 5,400.00
விற்பனையில்! விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஷிப்பிங் & ரிட்டர்ன்ஸ்

அனைத்து ஆர்டர்களிலும் இலவச ஷிப்பிங் மற்றும் வருமானம் கிடைக்கும்!
நாங்கள் அனைத்து அமெரிக்க உள்நாட்டு ஆர்டர்களையும் 5-10 வணிக நாட்களுக்குள் அனுப்புகிறோம்!

பரிமாணங்கள்

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

About this item

  • 🥰▶Enhanced Functionality ▶ Experience unparalleled convenience with the 360-degree swivel function of the spout, allowing you to direct the water stream precisely where you need it, making dishwashing and other kitchen tasks more efficient.
  • 🥰▶ Comfortable and Sturdy Handle ▶ The handle, constructed from premium zinc material, offers a comfortable grip and smooth operation, allowing you to effortlessly control water flow and adjust the temperature to your preference.
  • 🥰▶Elegant Chrome Finish ▶ The sink cock features a lustrous chrome finish that adds a touch of sophistication to your kitchen decor, elevating its overall aesthetics and making it a focal point in your space.
  • 🥰▶Superior Quality Craftsmanship ▶ The Fossa kitchen sink cock is meticulously crafted with a body made of high-quality brass, ensuring exceptional durability, reliability, and resistance to corrosion over time.
  • 🥰▶Material & Finish ▶ The bathroom Tap body is cast with solid lead-free Brass Ingot for maximum durability. Comes with glossy, highly-reflective Chrome Finish- 3 layer surface protection (Copper, 10 Micron Nickle & 0.3 Micron Chromium). Flexible & 360° rotating 20 Inches long spout is made of Silicon. The handle/lever is manufactured in zinc/white metal with anti-corrosion & rust proof qualities.
  • 🥰▶ Application Area ▶Swivel/Rotating Sink Taps are designed for Top-mount installation- suitable for Kitchen Sinks.
  • 🥰▶Technology▶ Foam Flow operation of the faucet allows you to opt between foam flow and shower-like flow as per your need. Super flexible silicon spout allows you to turn and bend the faucet in any direction you want and can withstand extreme temperatures of water. German Foam Flow Technology - Faucets have Areators made of food-grade plastic and designed to work at extreme temperatures, attached in their outlets that add air to the flowing water.