தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 5
விற்பனையில்!

Fossa 24"x18"x10" Single Bowl With Tap Hole Premium Handmade Kitchen Sink Black

Fossa 24"x18"x10" Single Bowl With Tap Hole Premium Handmade Kitchen Sink Black

PRODUCT DESCRIPTION Upgrade your Handmade Kitchen Sink with the Fossa Single Bowl with Tap Hole Kitchen Sink manufactured in 0.9 mm thickness Heavy Stainless-Steel material and a stylish addition designed to transform your Kitchen Sink Crafted with precision and...

எஸ்.கே.யு : FS-07Black

வழக்கமான விலை Rs. 3,590.00
விற்பனை விலை Rs. 3,590.00 வழக்கமான விலை Rs. 9,334.00
விற்பனையில்! விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஷிப்பிங் & ரிட்டர்ன்ஸ்

அனைத்து ஆர்டர்களிலும் இலவச ஷிப்பிங் மற்றும் வருமானம் கிடைக்கும்!
நாங்கள் அனைத்து அமெரிக்க உள்நாட்டு ஆர்டர்களையும் 5-10 வணிக நாட்களுக்குள் அனுப்புகிறோம்!

பரிமாணங்கள்

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

PRODUCT DESCRIPTION

Upgrade your Handmade Kitchen Sink with the Fossa Single Bowl with Tap Hole Kitchen Sink manufactured in 0.9 mm thickness Heavy Stainless-Steel material and a stylish addition designed to transform your Kitchen Sink Crafted with precision and quality in mind, this sink seamlessly combines elegance and functionality for modern kitchen sink and equipped with Sound-deadening Foam Pads and come with all installation accessories - waste pipe, coupling, basket.

Overall Sink Size-   24x 18x 10Inch

Bowl size – 22x 16x 10Inch

MATERIAL & FINISH

 • Premium stainless-steel construction. This sink is forged from Heavy stainless steel and has a composition that actively resists rusting for a long time.
 • The finish of the Fossa Brushed Matte finish that adds a contemporary aesthetic to your kitchen décor and the smooth non-porous finish resists water spots, stains, and scratches, keeping your sink looking as beautiful as the day it was installed.

FUNCTIONALITY 

 • Fossa Single Bowl with Tap Hole Kitchen Sinks are skillfully handcrafted and have welded and slightly rounded corners to prevent dirt from getting stuck allowing hassle-free cleaning and cross grooves on the base to ease water drainage.
 • Fossa Single Bowl with Tap Hole Kitchen Sink has a sloped surface in a bowl that allows quick drainage of water.
 • Premium Stainless Steel Waste Coupling prevents waste from clogging the drainage pipes.
 • Adjustable strainer/basket sink for drying/washing fruits & vegetables stainless steel can be attached to the sink of accessories.
 • Fossa Kitchen Sink feather-weight Sound Dampening Pads stuck on all 4 sides to absorb the noise of running water or utensils and install pads for increasing the weight of the kitchen sink.

TECHNOLOGY 

 • constructed from thick heavy-duty stainless-steel sheets that are manually connected to form a rectangular or square shape

HIGHLIGHTS

 • Available in multiple sizes.
 • 100% Made in India Handmade Kitchen Sinks.
 • Damage-free Packaging.
 • 5 Years Warranty

MAINTENANCE

 • Do not use any harsh chemicals like strong detergents/Acids. We assure you that the product is 100% made of premium Stainless Steel but it is not entirely rust-proof and requires regular maintenance.

ACCESSORIES INCLUDED

 • Single Bowl with Tap Hole Stainless Steel Sink
 • Stainless Sink Couplings
 • PVC Waste Pipe Connector