தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 13
விற்பனையில்!

Fossa 8x8 Rain Overhead Shower Square 304 Stainless Steel Rain Showers Overhead Wall Mounted, Without Arm UOHS-003

Fossa 8x8 Rain Overhead Shower Square 304 Stainless Steel Rain Showers Overhead Wall Mounted, Without Arm UOHS-003

The 6 Inch Rainfall Shower Head is a fixed shower head that is designed to provide a luxurious and relaxing shower experience. The shower head is made of high-quality 304 stainless steel, which makes it...

வகை : overhead shower

எஸ்.கே.யு : UOHS-003

கிடைக்கும் : In Stock

வழக்கமான விலை Rs. 972.00
விற்பனை விலை Rs. 972.00 வழக்கமான விலை Rs. 2,790.00
விற்பனையில்! விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

குறிச்சொற்கள் : overhead shower, shower,

தொகுப்புகள் : ஷவர் ஹெட் , Best selling products, New products,

ஷிப்பிங் & ரிட்டர்ன்ஸ்

அனைத்து ஆர்டர்களிலும் இலவச ஷிப்பிங் மற்றும் வருமானம் கிடைக்கும்!
நாங்கள் அனைத்து அமெரிக்க உள்நாட்டு ஆர்டர்களையும் 5-10 வணிக நாட்களுக்குள் அனுப்புகிறோம்!

பரிமாணங்கள்

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

The 6 Inch Rainfall Shower Head is a fixed shower head that is designed to provide a luxurious and relaxing shower experience. The shower head is made of high-quality 304 stainless steel, which makes it durable, rust-resistant, and easy to clean. With its large 8-inch diameter, this shower head produces a wide and powerful stream of water that mimics the sensation of standing in the rain. The shower head is also designed with a flat, low-profile face that helps to distribute the water evenly across your body, providing a more comfortable and enjoyable shower experience. The 8 Inch Rainfall Shower Head is easy to install and can be mounted either overhead or on the wall. Its sleek and modern design makes it a great addition to any bathroom decor. If you're looking for a high-quality shower head that will provide a relaxing and refreshing shower experience, the 8 Inch Rainfall Shower Head is definitely worth considering.

About this item

 • The 8 Inch Rainfall Shower Head is a fixed shower head made of high-quality 304 stainless steel, which ensures durability and longevity. The shower head has a sleek and modern design, featuring a large 6-inch diameter shower face that simulates rainfall for a luxurious shower experience.
 • The shower head features a swivel ball joint that allows for easy and flexible adjustment of the water flow and direction, making it easy to customize the shower to your preferences. The shower head also has rubber nozzles that prevent mineral buildup and make cleaning the shower head a breeze.
 • This shower head is easy to install and comes with all the necessary hardware, including a standard G1/2" thread connection. It is compatible with most standard shower arms and can be easily installed without the need for a plumber.
 • Overall, the 8 Inch Rainfall Shower Head is an excellent choice for anyone looking to upgrade their shower experience with a high-quality, durable, and easy-to-install shower head.
 • WHAT YOU GET: Well packed 6" square rainfall showerhead and Larg Squre ARM With Flanch a product instruction, 1 years manufacture warranty, 24 hours customer service.
 • Over Head Shower

  Shower Head Rain

  Rain Shower HeadRain Shower Head

  Shower Head Easy To Insttail