தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2
விற்பனையில்!

Fossa 24"X18"X08" Single Bowl Stainless Steel Kitchen Sink With PVC Coupling Glossy Finish FIS-004

Fossa 24"X18"X08" Single Bowl Stainless Steel Kitchen Sink With PVC Coupling Glossy Finish FIS-004

A machine-made kitchen sink is a sink that has been manufactured using machines and automated processes. These types of sinks are typically made of materials such as stainless steel, porcelain, or composite materials. Machine-made sinks...

வகை : Kitchen Sink

எஸ்.கே.யு : FIS-004

கிடைக்கும் : In Stock

வழக்கமான விலை Rs. 1,570.00
விற்பனை விலை Rs. 1,570.00 வழக்கமான விலை Rs. 4,710.00
விற்பனையில்! விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஷிப்பிங் & ரிட்டர்ன்ஸ்

அனைத்து ஆர்டர்களிலும் இலவச ஷிப்பிங் மற்றும் வருமானம் கிடைக்கும்!
நாங்கள் அனைத்து அமெரிக்க உள்நாட்டு ஆர்டர்களையும் 5-10 வணிக நாட்களுக்குள் அனுப்புகிறோம்!

பரிமாணங்கள்

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

A machine-made kitchen sink is a sink that has been manufactured using machines and automated processes. These types of sinks are typically made of materials such as stainless steel, porcelain, or composite materials. Machine-made sinks are generally uniform in shape, size, and finish, as the manufacturing process allows for precise and consistent production. This makes them a popular choice for homeowners and professionals looking for a reliable and easy-to-install sink. In terms of design, machine-made kitchen sinks are available in a variety of styles and configurations, including single-bowl, double-bowl, and even triple-bowl options. They may also come with additional features such as drainboards or cutting boards integrated into the sink. Overall, machine-made kitchen sinks are a convenient and reliable choice for those looking for a durable and consistent sink for their kitchen.

 Bullet Point

✅ MATERIAL - ISI Certified, Premium Stainless Steel, Corrosion & Rust Proof material, Long-lasting Durability, Highly-Reflective Finish enables rapid flow of water and resists spotting

✅ SPECIAL FEATURES - Super Voluminous (Bowl Size: 18”x16”), Round edges avoid dirt from getting stuck, can withstand extreme temperatures, has a slopy surface that enables quick drainage of water

✅ SOUND DEADENING PADS - Equipped with Feather-Weight Sound Dampening Foam Pads to absorb noise of running water or clashing utensils

✅ ACCESSORIES - Heavy-Duty Stainless Steel Sink Coupling prevents waste from clogging the drainage pipes, Robust Non-Breakable Waste Pipes ensure quick drainage, tested for extreme temperatures of water

 

2

1

3

4

65
7